Ontwerpen opgebouwd rond ‘de versmelting van de omgeving’, die inspelen op een andere ruimtelijke beleving; veranderend en tegelijkertijd bevestigend. Ineenvloeien van architectuur en natuur door middel van patronen op vloer, wand, plafond en in de ruimte. Een nieuwe materie om de omgeving aan te kleden, levendiger dan verf.

De ideeontwikkeling staat in relatie met het toekomstbeeld van ‘de nieuwe nomaden’, die ieder een eigen stuk omgeving bouwen en verpersoonlijken door hun identiteit mee te nemen over heel de wereld.

In samenwerking met textielontwerpster Ilke Theeuwes voor Summerschool 2009 Architextiles, georganiseerd door Home Visions.

www.ilketheeuwes.be
www.theess.be